Cięcie liną

CIĘCIE Z WYKORZYSTANIEM PIŁY LINOWEJ

Cięcie piłą linową to zaawansowana nowoczesna metoda przecinania betonu.  Technika ta ma zastosowanie na mostach, kominach, budowlach hydrotechnicznych i innych betonowych konstrukcjach wielkogabarytowych. Metodą tą można uzyskać dokładne nacięcia np.: w rogach lub miejscach niedostępnych dla innych maszyn. Piła bardzo dobrze radzi sobie z silno zbrojonym betonem oraz z kamieniem. Do kolejnych zalet należy cicha praca maszyny, która świetnie spełnia swoją rolę w budynkach mieszkaniowych lub w miejscach wymagających spokoju.