Testy Zamocowań

TESTY ZAMOCOWAŃ - BADANIA KOTEW

Jesteśmy prekursorami w dziedzinie badania kotew wklejanych za pomocą żywic iniekcyjnych jak i kotew mechanicznych. Posiadamy własny tester kotew HILTI DPG 100 umożliwiający nam badanie przy obciążeniu testowym do 100kN, a dzięki wysoce wykwalifikowanej i posiadającej duże doświadczenie kadrze przeprowadzony test odbywa się zgodnie z procedurą. Efektem badania jest stwierdzenie czy analizowana kotwa spełnia wymagania odnośnie projektowanej lub założonej siły wyrywającej, każdorazowo potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Badania te stanowią ważny element w ramach bezpiecznej realizacji każdej inwestycji. Dokonujemy także pomiaru testu przemieszczenia kotwy pod wpływem zadanego obciążenia.